Zjazd integracyjny Trzęsacz


W Czerwcu mie­li­śmy przy­jem­ność spo­tkać się w Trzę­sa­czu. Ta malow­ni­cza miej­sco­wość poło­żona jest nad brze­giem Bał­tyc­kiego morza. Pobyt udał się nie­by­wale. Naje­dli­śmy się pysz­nego, świe­żego dor­sza ser­wo­wa­nego przez wspa­nia­łego gospo­da­rza Pana Adama. Skosz­to­wa­li­śmy domo­wych wypie­ków i poczu­li­śmy się jak w domu. Szko­le­nie umi­lało nam sło­neczko i piękny taras. Do pracy wró­ci­li­śmy uśmiech­nięci, wypo­częci i lekko opa­leni. Na takie spo­tka­nia czeka się z nie­cier­pli­wo­ścią cały rok!

Jesteśmy dla Ciebie!


KontaktKompas Spedycja
ul. Żywiecka 132, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 535 534 842
fax +48 14 692 02 94
ul. Nowodworska 6/62, 85-120 Bydgoszcz
tel. +48 531 430 180
fax +48 52 52 23 214
tel. +48 535 534 475
fax +48 52 522 33 57
ul. Wilczyńskiego 23/20, 10-686 Olsztyn
tel. +48 606 837 749
fax +48 12 35 06 468
ul. Dąbrowskiego 26-27 / lokal 4, 70-100 Szczecin
tel. +48 790 266 466
fax +48 15 819 30 06